Nasz zespół

Doświadczeni eksperci z każdego obszaru
współczesnej stomatologii

konstanty-slawecki@2x-300x300

lek. dent.

Konstanty
Sławecki

Swoją przygodę ze stomatologią rozpoczął w 1995 roku jako słuchacz Policealnego Studium Medycznego w specjalności technik dentystyczny. Tam poznał istotę topografii, kształtu i koloru zębów, zasady harmonii twarzy, specyfikę materiałów nie tylko stomatologicznych.  Fascynacja tą dziedziną zaowocowała ukończeniem Studium z wyróżnieniem oraz studiami na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. W 2003 roku pracując w zawodzie technika ukończył studia stomatologiczne na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Od 2004 roku jest aktywnym pracownikiem w Katedrze Chirurgii Stomatologicznej, zgłębiając swoje umiejętności w mikrochirurgii i implantologii. W 2005 roku ukończył studia podyplomowe na Wydziale Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na kierunku Menadżer Ochrony Zdrowia. Aktualnie prowadzi badania naukowe dotyczące implantów zębowych, jako wykładowca w Katedrze Chirurgii Stomatologicznej na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.

Od kilku lat zajmuje się implantologią, która stała się główną dziedziną jego zainteresowań. Jego pasją jest chirurgia, zaawansowane odbudowy protetyczne, stomatologia estetyczna, techniki regeneracji tkanek oraz endodoncja. Stosuje nowoczesne metody diagnostyczne. Przeprowadza skomplikowane zabiegi związane z regeneracją kości.

Jest autorem wielu publikacji w czasopismach naukowych oraz podręcznikach. Wykładowca na kursach specjalizacyjnych dla lekarzy. Organizator międzynarodowych konferencji naukowych, sympozjów, posiedzeń towarzystw naukowych. Jest członkiem Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Regularnie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych specjalistycznych kursach i szkoleniach praktycznych krajowych i zagranicznych. W swojej pracy jest perfekcjonistą, a dobro i zadowolenie pacjenta jest dla niego priorytetem.

Prywatnie interesuje się muzyką, gotowaniem, lubi dalekie podróże, aktywny wypoczynek, żeglarstwo, pasjonat sztuk walki, jazdy na motocyklu i rowerze.

Dorobek naukowy:

 1. Marzena Dominiak, Katarzyna Łysiak, Dorota Mierzwa-Dudek, Elżbieta Krzysztoń, Ewa Gwiazda-Chojak, Joanna Jodłowska-Olewińska, Konstanty Sławecki.: Retrospective analysis the frequency of occurrence of the benign lesions an the oral mucous = Analiza retrospektywna częstości występowania zmian łagodnych w obrębie jamy ustnej. W:V Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej „Postępy w chirurgii szczękowo-twarzowej”. Lublin, 19-21 maja 2005 r. Streszczenia referatów; Lublin : Wydaw. Czelej, 2005.
 2. Anna Paradowska, Janina Szeląg, Konstanty Sławecki.: Klippel-Feil Syndrome – review of the literature. Dent.Med.Probl. 2007 Vol.44 no.4.
 3. Anna Paradowska, Konstanty Sławecki.: Halitoza – przegląd piśmiennictwa. Czas.Stomatol. 2008 T.61 nr 11.
 4. Marcin Felsztyński, Artur Błaszczyszyn, Konstanty Sławecki.: Alternatywne sposoby postępowania w zamykaniu połączenia ustno-zatokowego. Dent.Med.Probl. 2008 Vol.45 no.2.
 5. Anna Paradowska, Anna Skałecka-Sądel, Konstanty Sławecki.: Peutz-Jeghers Syndrome – hamartomatous polyposis. Dent.Med.Probl. 2008 Vol.45 no.4.
 6. Anna Paradowska, Konstanty Sławecki, Ewa Gwiazda-Chojak.: Pregnancy tumor – review of the literature. Dent.Med.Probl. 2008 Vol.45 no.1.
 7. Konstanty Sławecki, Anna Paradowska, Paweł Kubasiewicz, Dobrosława Jasyk, Łukasz Pałka, Ewa Gwiazda-Chojak.: Nadliczbowość zębów – przegląd piśmiennictwa = Hiperdontia – review of literature. e-Dentico 2008 nr 3(19).
 8. Marzena Dominiak, Paweł Kubasiewicz-Ross, Marcin Felsztyński, Konstanty Sławecki.: Regeneracja ubytków kostnych wyrostka zębodołowego przy zastosowaniu materiału Easy-Graft – opis przypadków. Twój Przegl.Stomatol. 2008 nr 11.
 9. Marcin Felsztyński, Artur Błaszczyszyn, Konstanty Sławecki, Paweł Kubasiewicz-Ross.: Sposoby zaopatrywania połączenia ustno-zatokowego w warunkach ambulatoryjnych = Methods of treatment of oro-antral fistula in the out-patients. W:8. Dolnośląskie Targi Stomatologiczne – Dentamed. Wrocław, 13-14 listopada 2009. Katalog targowy; Kraków : Targi w Krakowie Sp z o.o., 2009.
 10. Iwona Bednarz, Katarzyna Łysiak-Drwal, Paweł Kubasiewicz-Ross, Konstanty Sławecki.: Analiza densytometryczna cyfrowego obrazu radiologicznego wybranych przewlekłych zmian około wierzchołkowych. Mag.Stomatol. 2010 T.20 nr 1.
 11. Konstanty Sławecki.: Środki znieczulające miejscowo. W:Podstawy chirurgii stomatologicznej ; pod red. Marzeny Dominiak; Wrocław : Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, 2010 r.
 12. Konstanty Sławecki, Paweł Kubasiewicz, Mariusz Szyba, Marzena Dominiak, Jacek Liss.: Ceramiczne systemy implantologiczne. Przegląd piśmiennictwa. Mag.Stomatol. 2011 R.21 nr 10.