Nasz zespół

Doświadczeni eksperci z każdego obszaru
współczesnej stomatologii

kamil-gab@2x

dr n. med.

Kamil
Jurczyszyn

W 2004 roku ukończył Akademię Medyczną im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

W latach 2006-2007 studia doktoranckie w Katedrze i Zakładzie Patomorfologii zwieńczone obroną pracy doktorskiej w dziedzinie medycyna-patomorfologia, dotyczącej zastosowania terapii fotodynamicznej w leczeniu nowotworów.

Autor ponad 40 prac badawczych oraz wystąpień na międzynarodowych konferencjach naukowych,  dotyczących leczenia z wykorzystaniem terapii fotodynamicznej zmian przednowotworowych oraz nowotworowych w obrębie błony śluzowej jamy ustnej oraz skóry twarzy.

Obecnie asystent w Katedrze i Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Główna pasja to chirurgia stomatologiczna, podejmuje także wyzwania trudnych przypadków endodontycznych, a także protetycznych.

Prywatnie uwielbia fotografię artystyczną, malarstwo, astronomię oraz lotnictwo.

Dorobek naukowy (wybrane publikacje):

 1. Kamil Jurczyszyn, Krzysztof Symonowicz, Beata J. Osiecka, Piotr Ziółkowski, Hanna Gerber-Leszczyszyn.: Evaluation of 5-ALA-photodynamic therapy efficacy in the treatment of solar keratosis using various concentrations of photosensitizer precursor. Prog.Med.Res.(online) 2004 Vol.2; poz.6.
 2. Elżbieta Jankowska, Danuta Markowska-Kosno, Joanna Thannhauser, Beata Ponikowska, Agnieszka Buldańczyk, Kamil Jurczyszyn.: Zastosowanie pola magnetycznego w leczeniu zespołów bólowych twarzowej części czaszki różnego pochodzenia – doniesienie wstępne. Czas.Stomatol. 2005 T.58 nr 11.
 3. Hanna Gerber-Leszczyszyn, Piotr Ziółkowski, Kamil Jurczyszyn, Rafał Nowak.: Photodynamic therapy as an effective way of treatment oral leucoplakia – preliminary report. J.Cranio-Maxillofac.Surg. 2006 Vol.34 suppl.1. Abstracts from the XVIIIth Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery. Barcelona.
 4. Hanna Gerber, Beata Osiecka, Piotr Ziółkowski, Tomasz Konopka, Kamil Jurczyszyn.: Terapia fotodynamiczna i detekcja fotodynamiczna w leczeniu leukoplakii błony śluzowej jamy ustnej i raka skóry. W:VI Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej „Polska Chirurgia Szczękowo-Twarzowa – gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?”. Zamek Książ k/Wałbrzycha, 27-29 wrzesień 2007 r.
 5. Hanna Gerber, Piotr Ziółkowski, Kamil Jurczyszyn, Beata J. Osiecka.: Photodynamic therapy as an effective way to treat oral leukoplakia. W:Aspects of photodynamic medicine II. Some clinical aspects and case reports ; eds H. Podbielska, A. Sieroń, W. Stręk; Wrocław : Kriotechnika Medyczna Sp. z o.o.; Indygo Zahir Media, 2008.
 6. Beata J. Osiecka, Piotr Ziółkowski, Kamil Jurczyszyn, Hanna Gerber.: Photodynamic therapy of xeroderma pigmentosum – case report. W:Aspects of photodynamic medicine II. Some clinical aspects and case reports ; eds H. Podbielska, A. Sieroń, W. Stręk; Wrocław : Kriotechnika Medyczna Sp. z o.o.; Indygo Zahir Media, 2008.
 7. Hanna Gerber, Tomasz Konopka, Kamil Jurczyszyn, Piotr Ziółkowski, Marzena Dominiak.: Terapia fotodynamiczna alternatywną metodą leczenia wieloogniskowej leukoplakii błony śluzowej jamy ustnej. W:II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Środowiskowe uwarunkowania stanu zdrowia jamy ustnej. Osiągnięcia współczesnej stomatologii”. Nałęczów, 24-26 kwietnia 2008; Lublin : Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 2008.
 8. Grzegorz Terlecki, Piotr Ziółkowski, Piotr Dzięgiel, Elżbieta Gębarowska, Beata Osiecka, Kamil Jurczyszyn, Krzysztof Symonowicz, Elżbieta Czapińska, Katarzyna Hotowy, Ilona Iżykowska, Andrzej Bronowicz.: Wykorzystanie nośników liposomowych oraz inhibitorów metaloproteinaz do zwiększania efektu działania terapii fotodynamicznej z zastosowaniem kwasu amino lewulinowego. W:II Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Fotodynamicznej i Laserowej; XXV Spotkania Lekarzy i Fizjoterapeutów Med.&Life. Ustroń, 21-22 listopada 2008 roku.
 9. Kamil Jurczyszyn, Piotr Ziółkowski, Beata Osiecka, Hanna Gerber, Magdalena Dziedzic.: Photodynamic detection in visualisation of cutaneous and oral mucosa premalignant and malignant lesions – two clinical cases. W:Photonics Prague 2008 – The 6th International Conference on Photonics, Devices and Systems. Prague, Czech Republic, August 27-29, 2008.
 10. Kamil Jurczyszyn, Piotr Ziółkowski, Beata Osiecka, Hanna Gerber, Magdalena Dziedzic.: Photodynamic detection in visualisation of cutaneous and oral mucosa premalignant and malignant lesions: two clinical cases. W:Photonics, devices, and systems IV : proceedings volume [Prague, Czech Republic, August 27-29, 2008] ; eds Pavel Tomanek, Dagmar Senderakova, Miroslav Hrabovsky; : The International Society for Optical Engineering, 2008.
 11. Beata J. Osiecka, Kamil Jurczyszyn, Piotr Ziółkowski, Hanna Gerber.: Terapia fotodynamiczna w leczeniu licznych ognisk keratosis solaris wywołanych przewlekłą ekspozycją na światło słoneczne. Post.Dermatol.Alergol. 2008.
 12. Hanna Gerber, Kamil Jurczyszyn, Rafał Nowak, Jan Nienartowicz.: Photodynamic detection – the early diagnostic method of precancerous lesion of oral cavity. W:V Międzynarodowa Trójstronna Konferencja Polsko-Czesko-Słowacka Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Sesja Jubileuszowa PTS w Jeleniej Górze „Współpraca międzynarodowa motorem postępu”. Jelenia Góra, 9-11.10.2008 r.
 13. Piotr Ziółkowski, Kamil Jurczyszyn, Beata Osiecka, Andrzej Bronowicz, Krzysztof Symonowicz, Piotr Dzięgiel, Elżbieta Gębarowska, Ilona Iżykowska, Grzegorz Terlecki, Elżbieta Czapińska, Katarzyna Hotowy.: Matrix metalloproteinases expression in tumor and non-tumor tissues after photodynamic therapy with liposomal formulation of aminolevulinic acid and its methyl ester. W:13th Congress of European Society for Photobiology and the 2nd Conference of the European Platform for Photodynamic Medicine. Wrocław, Poland, September 5-10, 2009.
 14. Beata Osiecka, Kamil Jurczyszyn, Piotr Ziółkowski.: Modification of local photodynamic therapy (PDT) using imiquimod (Aldara) in case of recurrent malignant skin lessions after failure of other treatment methods. W:13th Congress of European Society for Photobiology and the 2nd Conference of the European Platform for Photodynamic Medicine. Wrocław, Poland, September 5-10, 2009.
 15. Piotr Ziółkowski, Kamil Jurczyszyn, Beata J. Osiecka, Krzysztof Symonowicz, Magdalena Klyta.: Photodynamic therapy in the sterilization of tumour cells transplanted in laboratory rats. W:13th Congress of European Society for Photobiology and the 2nd Conference of the European Platform for Photodynamic Medicine. Wrocław, Poland, September 5-10, 2009.
 16. Piotr Ziółkowski, Kamil Jurczyszyn, Beata Osiecka, Magdalena Dziedzic, Hanna Gerber.: Visualisation of oral mucosa and cutaneous premalignant and malignant lesions using photodynamic detection (PDD) – 2 clinical cases. W:13th Congress of European Society for Photobiology and the 2nd Conference of the European Platform for Photodynamic Medicine. Wrocław, Poland, September 5-10, 2009.
 17. Kamil Jurczyszyn, Piotr Ziółkowski, Magdalena Klyta, Tomasz Piasecki.: Application of photodynamic therapy in the sterilisation of tumour cells transplanted into laboratory animals. Bull.Vet.Inst.Pulawy 2009 Vol.53 no.1.
 18. Piotr Ziółkowski, Kamil Jurczyszyn, Beata Osiecka, Andrzej Bronowicz, Krzysztof Symonowicz, Piotr Dzięgiel, Elżbieta Gębarowska, Ilona Iżykowska, Grzegorz Terlecki, Elżbieta Czapińska, Katarzyna Hotowy.: Matrix metalloproteinases expression in tumor and non-tumor tissues after photodynamic therapy with liposomal formulation of aminolevulinic acid and its methyl ester. Photodiagn.Photodyn.Ther. 2009 Vol.6 no.2.
 19. Hanna Gerber, Tomasz Konopka, Kamil Jurczyszyn, Piotr Ziółkowski, Marzena Dominiak, Beata J. Osiecka.: Photodynamic therapy as an alternative treatment method of multifocal oral leukoplakia. Pol.J.Environ.Stud. 2009 Vol.18 no.1A.
 20. Kamil Jurczyszyn, Elżbieta Czapińska, Elżbieta Gamian, Katarzyna Hotowy, Grzegorz Terlecki, Krzysztof Symonowicz, Beata Osiecka, Andrzej Bronowicz, Piotr Ziółkowski.: Matrix metalloproteinase-3 induction following photodynamic therapy with liposomal formulations of aminolevulinic acid and its methyl ester.  Acta Bio-Optica Inform.Med.-Inż.Biomed. 2010 Vol.16 nr 2.
 21. Beata Osiecka, Kamil Jurczyszyn, Krzysztof Symonowicz, Andrzej Bronowicz, Paweł Ostasiewicz, Elżbieta Czapińska, Katarzyna Hotowy, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Elżbieta Gębarowska, Ilona Iżykowska, Piotr Dzięgiel, Grzegorz Terlecki, Piotr Ziółkowski.: In vitro and in vivo matrix metalloproteinase expression after photodynamic therapy with a liposomal formulation of aminolevulinic acid and its methyl ester. Cell.Mol.Biol.Lett. 2010 Vol.15 no.4.
 22. Jan Nienartowicz, Paweł Kubasiewicz-Ross, Kamil Jurczyszyn.: Martwica kości oraz tkanek miękkich twarzy w przebiegu choroby Takayasu – opis przypadku. Czas.Stomatol. 2010 T.63 nr 7.
 23. Piotr Ziółkowski, Elżbieta Gamian, J. Wiśniewski, Krzysztof Symonowicz, Kamil Jurczyszyn.: Expression of nuclear ubiquitous casein and cyclin-dependent kinases substrate (NUCKS) does not correlate with the expression of histone H1.0 in cells of the basal cell carcinoma. Virchows Arch. 2010 Vol.457 no.2.
 24. Kamil Jurczyszyn ; promotor prof. dr hab. med. Piotr Ziółkowski ; Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu: Ocena skuteczności terapii fotodynamicznej z zastosowaniem inhibitorów proteaz cysteinowych w leczeniu eksperymentalnie wywołanego guza u szczurów Wistar [praca doktorska]. Wrocław, 2010.
 25. Paweł Kubasiewicz-Ross, Wojciech Pawlak, Andrzej Komorski, Klaudiusz Łuczak, Jan Nienartowicz, Kamil Jurczyszyn, Katarzyna Staszak, Łukasz Pałka.: Guzy zębopochodne rogowaciejące w materiale Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Akademii Medycznej we Wrocławiu. Dent.Med.Probl. 2011 Vol.48 no.3.
 26. Magdalena Klyta, Paweł Ostasiewicz, Kamil Jurczyszyn, Kamila Duś, Lechosław Latos-Grażyński, Ewa Pacholska-Dudziak, Piotr Ziółkowski.: Vacata- and divacataporphyrin: new photosensitizers for application in photodynamic therapy – an in vitro study. Lasers Surg.Med. 2011 Vol.43 no.7.
 27. Piotr Ziółkowski, Paweł Ostasiewicz, Kamil Jurczyszyn, K. Dus, Magdalena Klyta, L. Latos-Grażyński, E. Pacholska-Dudziak.: Vacataporphyrin, a new sensitizier for photodynamic therapy: an in vitro study. Photodiagn.Photodyn.Ther. 2011 Vol.8 no.2. 13th IPA World Congress – International Photodynamic Association in Association with EPPM & HNODS. Innsbruck (Austria), 10-14 May 2011.
 28. Paweł Kubasiewicz, Marzena Dominiak, T. Gedrange, Kamil Jurczyszyn, Marcin Felsztyński, Artur Błaszczyszyn, Michał Sarul.: Porównawcza ocena osteointegracji implantów ceramicznych o doświadczalnych powierzchniach. W:VIII Międzynarodowa Trójstronna Konferencja Polsko-Czesko-Słowacka Chirurgii Szczękowo-Twarzowej „Wymiana naszych doświadczeń motorem postępu”. Wałbrzych, 30.09-02.10.2011.
 29. Kamil Jurczyszyn, Beata J. Osiecka, Piotr Ziółkowski.: The use of fractal dimension analysis in estimation of blood vessels shape in transplantable mammary adenocarcinoma in Wistar rats after photodynamic therapy combined with cysteine protease inhibitors. Comput.Math.Method.Med. 2012 Vol.2012.
 30. Beata Joanna Osiecka, Kamil Jurczyszyn, Piotr Ziółkowski.: The application of Levulan-based photodynamic therapy with imiquimod in the treatment of recurrent basal cell carcinoma. Med.Sci.Monit. 2012 Vol.18 no.2.
 31. Beata J. Osiecka, Piotr Nockowski, Kamil Jurczyszyn, Piotr Ziółkowski.: Photodynamic therapy of vulvar lichen sclerosus et atrophicus in a woman with hypothyreosis – case report. Photodiagn.Photodyn.Ther. 2012 Vol.9 no.2.