Nasz zespół

Doświadczeni eksperci z każdego obszaru
współczesnej stomatologii

kamil-jurczyszyn@2x-400x400

dr hab.

Kamil
Jurczyszyn

W 2004 ukończył Akademie Medyczną we Wrocławiu. W latach 2006-2010 studia doktoranckie w Katedrze i Zakładzie Patomorfologii zwieńczone obroną pracy doktorskiej dotyczącej zastosowania terapii fotodynamicznej w leczeniu nowotworów (w zakresie medycyny-patomorfologii). Autor ponad 50 prac badawczych oraz wystąpień na międzynarodowych konferencjach naukowych w większości dotyczących zastosowania terapii fotodynamicznej w obrębie błony śluzowej jamy ustnej oraz skóry twarzy. Obecnie adiunkt w Katedrze i Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej. Przeprowadza zabiegi w zakresie chirurgii stomatologicznej.

Prywatne zainteresowania to głównie fotografia artystyczna, malarstwo, astronomia oraz lotnictwo.